Nepremičninski svetovalec je lahko uspešen mediator pri dedovanju in ločitvah

Slovenci smo prepirljivi in pogosto iščemo pravico na sodišču, takšno reševanje sporov pa je praviloma dolgotrajno, zato se v praksi v zadnjem času čedalje pogosteje pojavlja alternativno reševanje sporov.

Ena izmed zunajsodnih poti za reševanje sporov je mediacija, kjer se spor predloži neodvisni tretji osebi, ki ne nastopa kot nosilec državne oblasti (na primer sodnik), ampak kot zasebnik, ki so mu stranke zaupale, da poskuša spor pripeljati do rešitve, sprejemljive za obe strani. Pri mediaciji gre za prostovoljno sodelovanje sprtih oseb, soglasje k takšnemu reševanju pa lahko kadarkoli tudi umaknejo. Mediacijo lahko ustavi tudi mediator, če ugotovi, da se spor z določene točke ne premakne oziroma da se ne izkazuje zanimanje za iskanje skupne rešitve.

V grobem ločimo dve vrsti mediacij – mediacija, ki je sodišču pridruženi postopek, to pomeni, da sodišče strankam ponudi možnost mediacije, in zunajsodna mediacija za spore, ko tožba na sodišče še ni bila vložena. Za mediacijo je treba praviloma plačati, a je precej cenejša od sodnih postopkov, ki se lahko vlečejo več let in stanejo več (deset) tisoč evrov.

Pogosta problematika ločitev in dednih postopkov

Eno izmed področij, kjer se v zadnjih letih vse pogosteje uporablja mediacija, so nepremičnine. Takšne situacije pri poslovanju z nepremičninami, ki jih zadnje čase opaža Stanka Solar, direktorica nepremičninske družbe Stan nepremičnine, so povezane z ločitvami in dedovanjem, veliko je tudi težav pri etažiranju in reševanju solastništev.

»V Stan nepremičninah, ko prodajamo nepremičnine, včasih opravljamo drugačno vrsto mediacije, kot smo je navajeni na sodiščih tako pri ločitvah kot tudi pri dedovanju. Poudarek dajem odnosu z vsako stranko posebaj. S tem vstopimo v različne družinske situacije, kjer moramo biti nepremičninski svetovalci hkrati tudi psihologi in mediatorji, predvsem pa zaupniki,« pojasnjuje Solarjeva.

Pri mediaciji na nepremičninskem področju tako mediator nastopa kot tretja oseba, ki interese in pričakovanja obeh strank v postopku poenoti in jima predstavi realistične možnosti rešitve. To se lahko zgodi, denimo, pri prodaji ob ločitvi, zaradi nezmožnosti odplačevanja posojil ali pri dedovanju. »Na obeh straneh se namreč srečujemo s prizadetimi čustvi, močnimi zamerami, bolečino in žalostjo. Če želimo priti do ustrezne rešitve, moramo vse to razumeti in na nekakšen način obvladati. Nepremičninski svetovalci smo lahko uspešen mediator, ker nismo čustveno vpleteni in poznamo svet nepremičnin, hkrati pa ohranjamo najvišjo stopnjo diskretnosti,« še doda Stanka Solar.

Razumevanje čustev pogoj za uspešno mediacijo

»Takoj na začetku poskušamo prepoznati bolečino in odpraviti vzrok, potem pa posledico. V večini primerov ugotovimo, da si ljudje v nezavidljivih okoliščinah želijo le občutka, da jih nekdo razume. Kot nepremičninski svetovalec poiščemo najboljšo rešitev. Pristopimo z rešitvami za čim hitrejšo razrešitev situacije z najugodnejšim izidom za vse vpletene. Po potrebi sodelujemo tudi z notarji in odvetniki, pogovorimo se z vsakim posameznikom. Vsekor odsvetujemo dolgoletne postopke na sodišču ter nepotrebne in nekoristne dolgotrajne spore, ki odnose zaradi močnega in dolgoročnega postopka ter dokazovanja resnice vsake stranke, odnose samo še poslapša,« še pravi Solarjeva.

Najboljši način reševanja sporov je vsekakor njihova vnaprejšnja preprečitev.

Eno najbolj problematičnih področij nepremičninskega poslovanja je dedovanje. Stanka Solar svetuje, da je smiselno urediti lastniška razmerja oziroma nepremičnino prepisati na naslednike še v času, ko je dolgoletni lastnik še pri zdravju, ob tem pa uredi še pravco bivanja in razpolaganja. Po izkušnjah namreč v večini primerov po smrti lastnika pride do prepira dedičev, takšne nepremičnine z neurejeno lastnino, to je če se še ne ve, kdo je lastnik, pa ni mogoče prodati, medtem pa lahko propada in s tem izgublja vrednost.

Original članek: https://pro.finance.si/8950085/Nepremicninski-svetovalec-je-lahko-uspesen-mediator-pri-dedovanju-in-locitvah