Davčno svetovanje na področju nepremičnin

Posameznik mora biti pri vsakem nepremičninskem poslu pozoren tudi na davčne obveznosti, vedeti mora, kaj lahko pričakuje ne le pri prodaji in oddaji nepremičnine, ampak tudi po tem, ko je posel že sklenjen. Vsaka prodaja in oddaja nepremičnine pomenita nekatere obveznosti, ki jih je treba izpolniti.

V podjetju STAN nepremičnine vam svetujemo pri spodaj navedenih davkih:

  • davek na promet nepremičnin,
  • davek na dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine,
  • davek na dediščine in darila,
  • davek na premoženje (NUSZ),
  • davek na spremembo namembnosti zemljišč,
  • davek pri oddajanju nepremičnine,
  • davek pri prodaji in najemu med pravnimi osebami.

Nekaj osnovnih informacij:

Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, ta davek znaša 2 % od prodajne cene.

Poleg tega davka je najpogostejši davek, s katerim se srečamo pri prodaji nepremičnine, davek na dobiček iz kapitala (ki se odmerja od razlike med nakupno in prodajno ceno). Plačila tega davka ste oproščeni, če ste v nepremičnini živeli in imeli prijavljeno stalno prebivališče vsaj zadnja tri leta ali ste lastnik nepremičnine vsaj 15 let. Ta davek znaša 25 % in se zmanjšuje vsakih 5 let lastništva, kar pomeni, da po petih letih znaša 20 %, po desetih letih 15 % od davčne osnove, tj. razlike med nabavno in prodajno ceno. Davčna osnova se lahko zniža na podlagi normiranih stroškov, že plačanih davkov in stroškov, ki so nastali ob uporabi zadevne nepremičnine.

Ob ustrezno vodenem in predvsem varnem postopku boste pridobili vse potrebne informacije, da boste plačali le toliko davka, kot je potrebno.

Za BREZPLAČEN prvi termin davčnega svetovanja se lahko naročite na spodnji povezavi.