Dobre prakse delitve premoženja po mirni poti – mediacija s pomočjo nepremičninske agencije

Po 16-ih letih prakse naše nepremičninske agencije ugotavljamo, da je za razrešitev odprtih nepremičninskih vprašanj v postopkih ločitve ali dedovanja najboljši način sporazumno reševanje sporov, saj ta bistveno skrajša čas, zniža stroške postopka in povzroči najmanj stresa ter bolečin.

Na splošno ocenjujemo, da mediacija v postopkih delitve premoženja poleg pozitivnih finančnih učinkov prinaša tudi manj čustvenih napetosti v takšnih stresnih dogodkih, kot sta ločitev ali dedovanje, kjer so praviloma vključene tudi ranljive skupine, npr. otroci.

Z dolgoletnimi izkušnjami in prakso vodimo pogovore in pogajanja med strankami ter jim pomagamo pri iskanju vzajemno sprejemljivih rešitev spora, brez pravde in dolgotrajnih sodnih postopkov.

Pogajanja izvajamo s preprostim, vendar vnaprej pripravljenim postopkom, ki temelji na dobri praksi naše nepremičninske agencije. Prizadevamo si, da dosežemo vsestransko zadovoljstvo strank ob rešitvi spora po mirni poti. Uspešno smo že pomagali številnim našim strankam pri delitvi premoženja po ločitvi ali dedovanju.

Tipična izkušnja naše stranke:

Zgodba stranke, ki je eden od uspešnih primerov reševanja spora, pri katerem smo posredovali z izogibom sodnega spora, se začne zaradi istega razloga kot večina drugih stvari – zaradi ljubezni.

Uspešen zakon profesorja in fizioterapevtke se je po obisku bančne uslužbenke obrnil na glavo. Med slednjo in profesorjem so vzniknila čustva, ki so prevladala nad vsem ostalim. Prišlo je do ločitve in s tem tudi do potrebe po delitvi premoženja in ureditvi skrbništva otrok. Sledili so prepiri, razočaranje zapuščene fizioterapevtke, zmedenost profesorja zaradi navala čustev in vztrajnost obeh glede skrbništva nad otrokoma.

V na videz težko razrešljivi situaciji si je bilo potrebno vzeti čas za pogovore, prilagajanje in posredovanje pri usklajevanju različnih interesov ter mnenj. Dolgi in številni skupinski ter posamezni sestanki tako v pisarni kot izven nje so pripomogli k najboljšemu možnemu izidu za vse udeležence, vključno z otrokoma.

Ko se srečamo s temi strankami, nam še danes izražajo hvaležnost, ker smo jim pomagali razrešiti spor in ohraniti normalno komunikacijo med njimi, potrebno pri skupni vzgoji otrok.

Zavedamo se dejstva, da so zakonska in partnerska razmerja ter dedovanja področja, prisotna v življenju vsakega od nas. V trenutkih človeške šibkosti in ranljivosti se lahko hitro pojavi konfliktna situacija, vendar jo je s celovitim in pozitivnim pristopom ter pravo obliko komunikacije pogosto mogoče rešiti.

V naši nepremičninski agenciji se jasno zavedamo in ne pozabljamo, da so dobre izkušnje tiste, ki nas bogatijo, slabe pa puščajo sledi nezaupanja, ki nas še dolgo spremlja. Zato toplo priporočamo mirno reševanje sporov brez dolgotrajnih sodnih postopkov.

Vir: https://www.ona-on.com/magazin/dobre-prakse-delitve-premozenja-po-mirni-poti-mediacija-s-pomocjo-nepremicninske-agencije/